Varför Aikido?

Många människor börjar träna en kampkonst med målet att öka självförtroende som en del av att kunna försvara sig själv och dom man älskar. Många söker även en väg att förbättra sin hälsa och rörlighet. De allra flesta av kampkonsterna ger dig dessa attribut, så även Aikido.

Det Japanska ordet ”Aikido” består av tre delar, tre Kanji; ”Ai” vilket betyder att ena eller harmonisera. ”Ki” vilket betyder energi, sinne eller spirit. Det sista tecknet ”Do” betyder väg eller färd, tecknet ger en antydan av personlig utveckling likväl som teknisk utveckling. Tillsammans kan Aikido beskrivas som ”Den harmoniska kraftens väg”.  

Aikido filosofi

Aikido  är främsta att se som en kampkonst för självförsvar. En av grundpelarna för Aikido är att vara I ”harmoni” med den som attackerar snarare än i konflikt. Aikidons ideal är inte att övermanna och vinna över en motståndare, istället så eftersträvas harmoni och gemensam rörelse. Detta ger dig en möjlighet att välja att undvika att skada en annan människa.  
Under träning med partner betyder det att vi tillsammans ansvarar för att lära av varandra, tillsammans tränar vi teknik med en gemensam utveckling. Aikido innefattar inte tävling, vare sig på eller utanför dojon. Detta är principer som följer med oss även i vår vardag som Aikidokas.

Rörelser och tekniker

Aikido tekniker innefattar  element av psykologi, filosofi och fysik. När vi tränar stimuleras alla dessa delar I våra tekniker och vår rörelse. Efter hand utvecklar elever inom Aikido tankesätt som inkluderar filosofi och psykologi, även fast dessa delar inte har en framträdande roll I den dagliga träningen så betyder det inte att de inte finns där.   
Aikidoträning har ett fokus på rörlighet och balans i cirkulära rörelser. Vi strävar efter rörelser ansträningslöst både fysiskt och psykiskt, att röra oss utan tydlig tanke, utan tydliga mål, ansträngningslöst men kraftfullt. För utomstående ser en Aikidoutövar väldigt graciös ut med flytande rörelser.

Sagt och hört i Dojon

Peter

Jag började träna som 15 åring, mycket för att jag såg en uppvisning som gav mersmak 
Träningen har gett mig vänner och upplevelser över hela världen.

Jocke

Ville pröva ytterligare en kampsport, har sedan tidigare tränat andra former. Träningen ger mig styrka och flexibilitet.

Isabelle

Det är roligt att träna tillsammans, vi har roligt tillsammans och jag känner att det ger mig självförtroende