Gradering

Hur det går en gradering till?

Som elev kan du själv se graderingskraven för respektive kyu grad. När du känner att kraven uppfylls har du en diskussion med din tränare angånde gradering.

Under graderingen
Under graderingen kommer, förutom aktuella tekniker, flera saker vägas in i bedömningen huruvida en gradering godkänns eller ej.

Ditt beteende:
Reigi, Hållning, Stadga, Centrering, Kokyu, Skärpa, Uthållighet

Hur du behandlar Uke:
Respekt, Omsorg, Kontroll, Ukemi, Kontakt, Skydd, Zanshin

Efter graderingen
Graderingsresultatet meddelas normalt sett direkt i anslutning till avslutad gradering. Vid samma tillfälle görs även en genomgång av graderingen. Vid genomgången lyfts det positiva i presentationen såväl som områden där ytterligare förbättringar finns att hämta.

Gradering 6 Kyu
Minimikrav
Antal träningsdagar 20 
Antal tränade månader 3 

Tekniska krav

Tai no henko
Kihon

Kokyuho
Morotedori
Ryotedori, Suwariwaza

Ikkyo
Katadori

Nikkyo
Katadori

Shihonage
Katatedori
omote/urawaza

Tenchinage
Ryotedori

Hanmi
Vänster 
Höger 

Ukemi
Mae 
Ushiro

Shikko
Framåt 
Bakåt

Gradering 4 Kyu
Minimikrav
Antal träningsdagar 50 
Antal tränade månader 6

Tekniska krav
Allt som ingått i tidigare gradering, samt

Tai no henko
Ki no nagare

Kokyuho
Ushiro ryotedori

Ikkyo
Katadori, ki no nagare,
Shomen uchi
Ushiro, ryotedori Suwariwaza, katadori

Nikkyo
Katadori, ki no nagare
Shomen uchi
Suwariwaza, katadori

Sankyo
Katadori
Kosadori
Suwariwaza, katadori

Yonkyo
Katadori
Suwariwaza, katadori

Kote gaeshi
Shomen uchi
Ushiro, ryotedori

Shihonage
Shomen uchi (omote/ura waza)

Irminage
Shomen uchi

Kokyonage
Morotedori
Katatedori
3 varianter

Jiuwaza

Ken
Suburi 1-7

Jo
Suburi 1-10
Roku no jo

Gradering 2 Kyu
Minimikrav
Antal träningsdagar 70 
Antal tränade månader 9

Tekniska krav
Allt som ingått i tidigare gradering, samt

Kokyuho
Morotedori (jodan / gedan)
awaze

Ikkyo
Tsuki
Katatedori, ki no nagare

Nikkyo
Tsuki
Katatedori, ki no nagare

Sankyo
Yokomen uchi
Katatedori ki no nagare

Yonkyo
Yokomen uchi
Katatedori, ki no nagare

Kote gaeshi 
Tsuki

Iriminage 
Tsuki

Kaitennage
Tsuki

Shihonage
Hanmi handachi waza
Katatedori omote waza 
Ryotedori omote waza 

Koshinage
Shomen uchi

Kokyonage
7 Valfria varianter

Jiu waza

Ken
Go no awaze, Shichi no awaze
Ki mu subi no tachi

Jo
31 kata
Kumijo 4-7

Gradering 5 Kyu
Minimikrav
Antal träningsdagar 30
Antal tränade månader 4 

Tekniska krav
Allt som ingått i tidigare gradering, samt

Tai no henko
Awaze

Ikkyo
Katatedori
Kosadori

Nikkyo
Katatedori
Kosadori

Kote gaeshi
Katatedori
Kosadori

Shihonage
Ryotedori

Kokyonage
Morotedori
2 varianter

Jiuwaza

Ken
Ichi no suburi

Jo
Choku tsuki
Kaeshi tsuki

Gradering 3 Kyu
Minimikrav
Antal träningsdagar 60 
Antal tränade månader 9

Tekniska krav
Allt som ingått i tidigare gradering, samt 

Kokyoho
Ryote dori

Ikkyo
Yokomen uchi
Suwari waza Shomen uchi

Nikkyo
Yokomen uchi
Ushiro ryote dori Suwari waza shomen uchi

Sankyo 
Shomen uchi
Ushiro ryote dori
Suwari waza shomen uchi

Yonkyo 
Shomen uchi
Ushiro ryote dori
Suwari waza shomen uchi

Gokkyo
Yokomen uchi
(urawaza)

Rokkyo
Shomen uchi

Irminage
Katatedori (jodan, chudan, gedan)

Kaitennage Katatedori
(uchi mawari, soto mawari)
Shomen uchi

Koshinage
Ushiro, ryotedori

Kokyonage
Ryokatadori
Ryotedori
Shomen uchi
5 varianter

Jiuwaza

Ukemi
Höga fall
(utom shionage /irminage)

Ken
Migi no awaze,
Hidari no awaze
Shihogiri

Jo
Suburi 11-20
Kumijo 1-

Gradering 1 Kyu
Minimikrav
Antal träningsdagar 70 
Antal tränade månader 9

Tekniska krav
Allt som ingått i tidigare gradering, samt

Kokyuho
Morotedori, ki no nagare

Ikkyo
Suwari waza yokomen uchi

Nikkyo
Suwari waza yokomen uchi

Sankyo
Suwari waza yokomen uchi

Yonkyo
Suwari waza yokomen uchi

Gokyo
Suwari waza yokomen uchi

Kote gaeshi
Yokomen uchi ki no nagare 

Irminage
Yokomen uchi ki no nagare 

Shihonage
Yokomen uchi ki no nagare 

Juji garame
Ushiro kubushimi
Munadori men uchi

Jiu waza

Kokyonage
Alla attacker, fritt val av teknik

Tankendori
3 olika

Ukemi
Höga fall

Ken
Happogiri
Kumitachi 1-3
Tachi dori, 3 olika

Jo
13 kata
Kumijo 7-10
Jodori 3 olika