Hälsningar

Onegai shimasu
Domo arigato gozaimashita

Ställningar

Hanmi
Ai hamni
Gyaku hamni
Tachi waza
Suwari waza
Hamni handachi waza

Angrepp

Morote dori
Muna dori
Kata dori
Sode dori
Katate dori
Ryokata dori
Ryote dori
Ushiro
Ushiro erikubi dori
Ushiro katate dori- kubijimekragen
Shomen uchi Yokomen uchi Tsuki/Ski

Keri

Riktning och höjd

Omote waza
Urawaza
Gedan, chudan, jodan

Grundövningar

Tai no henko

Morote dori- kokyo ho
Suwari waza- kokyo ho

 

Diverse ord

Aikido
Atemi
Awase
Budo
Dan
Deshi
Dojo
Futari dori
Gaeshi
Gi
Kihon
Hakama
Henka waza
Hidari
Ho
Jiju waza

Kata


Kaeshi waza
Kakari geiko
Kamae
Keiko
Kiai
Kinonagare
Kihon
Kohai
Kyo
Men
Migi
Nagare
Nage
O’Sensei
Randori
Rei
Sempai
Sensei
Seiza
Shiko
Soto
Tai
Taijutsu
Taisabacki

Var snäll och lär mig
Stort tack

”Triangelställning”
Båda står med samma ben fram
Spegelvänt (höger/vänster fram) Båda står
Båda sitter
En sitter, en står

Två händer om en underarm
Grepp med en hand i brösthöjd
Grepp vid axeln
Grepp vid armbågen
Grepp om handleden
Grepp om båda axlarna
Grepp om båda handlederna
Bakifrån
Grepp med en hand i kragen bakifrån
Grepp med en hand i bakifrån
Rakt hugg mot huvudet
Snett hugg mot huvudet
Rak stöt/slag
Spark

Positiv, framåt, framför Negativ,backande,bakom
Låg, mellan och hög

Katate dori, gyaku hanmi, vänd 180 grader
Glid in och kasta med överarmen
Ryote dori, sittande, kokyo- övning

Ai – harmoni, ki – kraft, do – väg
Slag eller stötar
Harmonisera med partnern
Krigarens väg
Svartbältesgrader
Elev
Träningslokal, klubb
Två angripare
Vändning
Träningsdräkt
Grund
Byxkjol
Varierande övningar
Vänster
Teknik
Alla grundtekniker och grundkast stående
En serie attacker och blockeringar mot en tänkt motståndare
Kontringsteknik
Flera anfallande, oftast i kö
Ställning
Träningspass
Förstärkande skrik vid teknik
Flytande form
Grundform
Mindre erfaren elev
Vitbältesgrader
Huvud
Höger
Flytande
Kast/Den som kastar
Stor lärare
”Fri träning”
Bugning
Mer erfaren elev
Lärare
Knäsittande
Förflyttning på knä
Utåt, yttre
Kropp
Tekniker utan vapen
Förflyttning genom höftrörelse