Detta är Aikido

Aikido är en japansk kampkonst utvecklad under 1900-talet, men baserad på traditionella kampkonster. Grundaren, Morihei Ueshiba (1883–1969), kallad O’Sensei (’den store mästaren’), studerade under sin levnad många kampkonster och utifrån dessa skapade han aikido. Aikido betyder ”den harmoniska kraftens väg” O-sensei nådde med sin Aikido en oöverträffad skicklighet, inte bara i träning, utan även i verklig strid. O-sensei utkämpade och vann ett stort antal dueller, ofta mot flera motståndare samtidigt.

Iwama Aikido

Före andra världskrigets slut flyttade grundaren Morihei Ueshiba från Tokyo till staden Iwama, 150 km norr om Tokyo där han stannade fram till sin död 1969.

Morihiro Saito (1928 – 2002) började att träna hos Morihei Ueshiba i Iwama 1946 och var uchi-deshi fram till grundarens död. Efter 1969 har Morihiro Saito varit dojo cho för dojon i Iwama samt ansvarig för skötseln av Aiki Jinja (Aiki helgedom). Aikidon som grundaren lärde ut under åren i Iwama har bevarats av Morihiro Saito Shihan 9 Dan Aikikai och på senare år fått benämningen Iwama Ryu (Iwama skola/stil). Morihiro Saito har dessutom systematiserat teknikerna för att underlätta undervisningen och skapat en pedagogisk modell. Denna Aikido är präglad av noggrann träning av grundteknikerna (kihon) som bas för andra träningsformer som awaze och ki no nagare. Dessutom läggs stor vikt på att bevara Aikido som budo (krigskonst) det vill säga både uke och nage utför teknikerna på ett så realistiskt sätt som möjligt. Den traditionella etiketten följs och teknikerna utförs under användning av både kiai och atemi (distraherande slag).

En annan viktig bas är riai budo det vill säga samspelet mellan tekniker med och utan vapen.
Träningen av Aiki ken (svärd) och Aiki jo (stav) är en viktig förutsättning för bra och effektiv taijutsu (träning utan vapen).

Tävling

Det finns ingen tävling i aikido. Istället är målet din personliga utveckling. Denna utveckling sker i din takt, utifrån dina förutsättningar i gemenskap med andra. Därigenom försvinner behovet att hävda sig på bekostnad av andra. Detta skapar en atmosfär där nybörjare kan träna med erfarna, yngre med äldre, kvinnor med män och så vidare.